Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

28-02-2019 ΝΕΑ

Ομάδα μαθητών και καθηγητών του 6οu ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ πραγματοποίησε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στις εγκαταστάσεις του: ΧΥΤΑ (χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων), ΚΔΑΥ (κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών) – αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας στις 28-02-2019. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων, του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης του 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ με τίτλο: «Περιβαλλοντική διαχείριση στερεών-υγρών αποβλήτων» Η Πράξη «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» -στο οποίο εντάσσεται και το παραπάνω έργο- υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. GALLERY

© 6 ΕΠΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2015