ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ
A.1α Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Γεωπονίας
A.1β Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Γεωπονίας
A.2α Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
B.1α Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών Μηχανολογίας
B.1β Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και κλιματισμού Μηχανολογίας
B.1γ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου Μηχανολογίας
B.1δ Τεχνικός οχημάτων Μηχανολογίας
B.2α Τεχνικός Αυτοματισμού Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής
B.2β Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής
B.2γ Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής
B.2δ Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής
B.3α Τεχνικός Διαχείρισης και ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
B.3β Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

© 6 ΕΠΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2015