6ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας (ΕΠΑ.Λ)

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους νέους που ξεκινούν τη ζωή τους, και αυτό οφείλεται στην έλλειψη θέσεων εργασίας και όχι στα ελλιπή προσόντα των νέων. Δεν προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε τις συνθήκες που ισχύουν στα Γενικά Λύκεια ούτε να απαξιώσουμε την τεχνική εκπαίδευση. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα και με τη σωστή πληροφόρηση».

Ιδρύθηκε σαν 2η Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Λάρισας (ΤΕΣ) το σχολικό Έτος 1984-1985.
Μετεξελίχθηκε σε 6ο Εσπερινό Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Λάρισας (ΤΕΕ) το Σχολικό Έτος 1998-1999.
Ως 6ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας (ΕΠΑ.Λ) λειτουργεί από το Σχολικό Έτος 2006-2007 έως σήμερα.
Στην 30χρονη πορεία του έχουν αποφοιτήσει μαθητές μας, οι οποίοι έχουν στελεχώσει επιχειρήσεις της περιοχής μας ή έγιναν ελεύθεροι επαγγελματίες με πολύ καλή πορεία στον τεχνικό κόσμο της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής.
Το σχολείο μας σαν εσπερινό, έχει ως επί το πλείστον μαθητές εργαζόμενους που ισχυροποιούν την εμπειρία τους με περισσότερες γνώσεις αλλά και με αντίστοιχο τίτλο (Πτυχίο και Απολυτήριο). Το γεγονός ότι οι μαθητές μας βρίσκονται στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό και με δράσεις που γίνονται είτε επισκεπτόμενοι επιχειρήσεις είτε προσκαλώντας επιχειρήσεις ή στελέχη τους για να δώσουν τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους, έχει ανοίξει το σχολείο μας προς την κοινωνία και το έχει κάνει.
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η συνεργασία του σχολείου μας με το Στρατιωτικό Εργοστάσιο Βάσεως ΠΕΒ 303 το οποίο απασχολεί στην πρωινή του βάρδια, μαθητές μας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας.
Οι ειδικότητες του σχολείου είναι τέτοιες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των τεχνικών ειδικοτήτων της αγοράς όπως ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, οχημάτων, κατασκευών, τροφίμων και ποτών.

© 6 ΕΠΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2015.