ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Eκπαιδευτής
N. Μαθηματος
Α.1α,β. Α.2α
Διδάσκεται
ΚΑΘ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΙΚΟΥ
ΣΕΠ 2014 - ΙΟΥΝ 2015

Ο Γεωτεχνικός τομέας είναι ένας από τους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο μας. Αναφέρεται στην πρωτογενή παραγωγή και τις δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που απορρέουν από αυτή και συγκεκριμένα στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προιόντων.
Η συμβολή όμως του γεωργικού τομέα στην οικονομία της χώρας δεν περιορίζεται μόνο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι δραστηριότητες του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα που απορρέουν η συνδυάζονται με αυτή.
Αναφέρεται επίσης και στη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος, που τα τελευταία χρόνια θεωρείται πρωταρχικής και θεμελιώδους σημασίας. Ο γεωτεχνικός τομέας παρέχει σημαντικές δυνατότητες, διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και το ζητούμενο είναι να αποκτήσει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μόνο με καλά καταρτιζόμενο ανθρώπινο δυναμικό είναι δυνατό .
Με βάση τις αρχές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα, μπορεί να επεκταθεί:
-σε κατευθύνσεις και δραστηριότητες γύρω από τους αλλους τομείς παραγωγής ( εμπορία γεωργικών προιόντων)
- Στη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος ( άσκηση της γεωργίας με σύγχρονες μεθόδους, ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον)
- Σε σύγχρονες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες ( αγροτουρισμός, αγροτοβιομηχανίες).

Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι:

Τεχνικός φυτικής.
Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής.
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


© 6 ΕΠΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2015.