ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Eκπαιδευτής
ΓΑΤΣΙΟΣ Δ.-ΜΩΥΣΗΣ Δ.-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΝΕΧΑΛΙΩΤΗΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Γ.-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.
N. Μαθηματος
B.1αβγδ
Διδάσκεται
ΣΕΠ 2014 - ΙΟΥΝ 2015

Ειδικότητες :
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός.
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου.
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.
Τεχνικός Οχημάτων.

Μέσω των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων αποκτούν δεξιότητες όπως είναι:
α) H τήρηση των κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.
β) Η εργαστηριακή επαλήθευση και εκμάθηση των θεωρητικών μαθημάτων της Μηχανολογίας όπως των Μηχανολογικών κατασκευών, της Ψύξης του Αερισμού και του Κλιματισμού, της τεχνολογίας του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου και της Τεχνολογίας του Αυτοκινήτου καθώς και της βασικής ηλεκτρολογίας που είναι απαραίτητη σε όλες τις ειδικότητες του μηχανολογικού τομέα .
γ) Η απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας και θεωρητικής κατάρτισης στα αντικείμενα των ειδικοτήτων όπως των Μηχανουργικών και Μηχανολογικών Κατασκευών, των εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού, των θερμικών εγκαταστάσεων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου καθώς και των Μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων και κινητήρων αυτοκινήτου
δ) Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά εξαρτήματα και συστήματα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών καθώς και τους κινητήρες των αυτοκινήτων μαζί με τους ελέγχους και τις διαγνώσεις βλαβών που είναι απαραίτητα για τα σύγχρονα οχήματα.
ε) Να αποκτήσουν δεξιότητες στα υλικά και συστήματα που διέπουν μηχανολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις(Ψύξης- Κλιματισμού –Φυσικού Αερίου κλπ) και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών και μηχανολογικών συστημάτων του αυτοκινήτου με τα αντίστοιχα συστήματα ελέγχου λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών.
στ) Να ερμηνεύουν σύμβολα και να διαβάζουν καλά τα σχέδια.


© 6 ΕΠΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2015.