ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

EκπαιδευτΕς
ΔΑΚΤΑΡΗΣ Ι.-ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΣ Α.-ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ Π.-ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι.-ΜΗΤΡΑΚΑΣ Α.-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Γ.
N. Μαθηματος
B.2β
Διδάσκεται
ΣΕΠ 2014 - ΙΟΥΝ 2015

Ειδικότητες :
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,Εγκαταστάσεων.
Τεχνικός Αυτοματισμού.
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Μέσω των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων αποκτούν δεξιότητες όπως είναι:
α) H τήρηση των κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.
β) H πειραματική επαλήθευση των θεωρητικών μαθημάτων της ηλεκτροτεχνίας του ηλεκτρολογικού τομέα και βασική ηλεκτρολογία του μηχανολογικού τομέα.
γ) H απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας και θεωρητικής κατάρτισης στην χρήση των ηλεκτρικών οργάνων και συσκευών τόσο στα ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς όσο και στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος.
δ) Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά εξαρτήματα και τις ηλεκτρικές διατάξεις που είναι απαραίτητα για τα κυκλώματα αυτοματισμών καθώς τη χρήση και τον προγραμματισμό των PLC.
ε) Να αποκτήσουν δεξιότητες στα βασικά υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
στ) Να ερμηνεύουν σύμβολα και να διαβάζουν καλά τα σχέδια.


© 6 ΕΠΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2015.