ERASMUS+

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΝΕΑ

Φωτογραφίες

Δεκαπέντε μαθητές και δύο συνοδοί καθηγητές του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας αναχώρησαν για τη Σικελία της Ιταλίας όπου θα παραμείνουν μέχρι στις 19 Απριλίου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμ- ματος ERASMUS+ και τίτλο «Εκπαίδευση για την προ- ώθηση της Επιχειρηματικότητας – Ενεργητικότητας». Οι μαθητές οι οποίοι πρόκειται να καταρτισθούν, φοιτούν στις ειδικότητες: Τεχνικός Τεχνολογίας Τρο- φίμων και Τεχνικός Αυτοματισμού. Όπως σημειώνεται από το σχολείο «οι στόχοι του παρόντος σχεδίου είναι οι εξής: Απόκτηση τεχνικής και επαγγελματικής εξει- δίκευσης σε θέματα που αφορούν στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, είναι παράγοντας ιδιαίτε- ρης σημασίας για τη γεωργική ανάπτυξη ενός τόπου αλλά περισσότερο για τους άμεσα εμπλεκόμενους οι οποίοι εφαρμόζοντας την αποκτηθείσα κατάρτιση στους χώρους των μελλοντικών επιχειρήσεών τους θα αποκομίσουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους μέσω της προταθείσας κατάρτισης είναι βασική προ- ϋπόθεση στην προσπάθεια για την αύξηση της απο- δοτικότητας στις γεωργικές επιχειρήσεις τους. (Learn- ing through experience). Επαφή με διαφορετικές αν- τιλήψεις και καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας μεταποίησης τροφίμων θα χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για την αναζήτηση και εφαρμογή τους στο τοπικό τους περιβάλλον ανατρέποντας τις παραδοσιακές και πα- ρωχημένες μεθόδους. Γνωριμία τους με ένα διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον θα τους βοηθήσει να κατανοή- σουν τις διαφορές αλλά και την αναγκαιότητα αλλα- γής πολλών παραδοσιακών αντιλήψεών τους. Η επα- φή τους με μια πρωτόγνωρη επαγγελματική δραστη- ριότητα να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους στην ανά- πτυξη δεξιοτήτων, πληροφοριών και γνώσεων, στοι- χεία απαραίτητα για τη μετάβασή τους από το σχολείο στη μελλοντική επιχείρησή τους».

Φωτογραφίες

© 6 ΕΠΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2015